Algemene voorwaarden


Hotelvoorwaarden

Reservering


- Het brengen en ophalen van uw poezen dient steeds te gebeuren na een telefonische afspraak.

- Het inschrijvingsformulier dient samen met de algemene voorwaarden als bevestiging van de overeenkomst getekend te worden.


- Elke poes dient ingeënt te zijn tegen kattenziekte (panleucopenie), kattenniesziekte (rhinotracheitis) en leukose.

               *Alle vaccinaties moeten minstens 14 dagen op voorhand gegeven zijn.

               *Het vaccinatieboekje moet correct zijn ingevuld door uw dierenarts en moet de poes steeds vergezellen.

 - Als de poes niet of onvoldoende ingeënt is, of u het vaccinatieboekje niet bij heeft op de breng dag, kan de poes niet opgenomen worden.

 - Uw poes kan geweigerd worden op de breng dag als deze met een overdraagbare ziekte besmet blijkt te zijn.  In deze gevallen zal het volledige bedrag aangerekend worden.


- Als de poezen drie weken na afgesproken datum niet opgehaald zijn door de eigenaar of de persoon in geval van nood en het niet kunnen bereiken van eigenaar of persoon in geval van nood, of door andere omstandigheden, worden de poezen automatisch eigendom van het poezenhotel en heeft het poezenhotel het recht om deze poezen te herplaatsen of naar een asiel te brengen!


 Betaling

- In de prijs is inbegrepen:

        * verzorging,

        * toedienen van medicatie,

        * kwaliteitsdroogvoer (DELCON).


- Bij opname dient de volledige som contant betaald te worden voor de gereserveerde dagen.  Zowel breng dag als ophaaldag wordt als volledige dag aangerekend.

- Bijkomende dagen, aangevraagd tijdens het verblijf, worden afgerekend bij het afhalen.  Deze bijkomende dagen zijn enkel toelaatbaar als er nog plaats vrij is.

- Bij eerder ophalen of later brengen, zal het volledige bedrag aangerekend worden, tenzij anders overeengekomen.


Annulatie

- Bij annulatie korter dan 14 dagen voor de breng dag zal het volledige bedrag worden aangerekend. Deze factuur zal u worden toegestuurd.

- Annulering bij ziekte of overlijden van poes of eigenaar is kosteloos, mits voorlegging van een schriftelijke verklaring van uw (dieren-)arts.

 Verzorging en ziekte

- Iedere poes dient bij aanvang van het verblijf vrij te zijn van ongedierte, zoals vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt.

- De klant dient de poes een dag voor binnenkomst te ontvlooien.  Als wij deze ontvlooiing moeten toedienen, worden deze kosten aangerekend. Vlooienbandjes of herkenningsbandjes zijn uit veiligheidsoverweging niet toegelaten.

- Indien de poes medicatie nodig heeft, dient de klant zelf voldoende medicijnen af te geven voor de gehele verblijfsperiode, alsook een gebruiksaanwijzing hieromtrent.

- Het toedienen van de medicatie is in de prijs inbegrepen. Als de poes speciale dieetvoeding moet krijgen, dient de klant dit eveneens te verschaffen voor de gehele verblijfsperiode.

- Bij ziekte of vermoeden van ziekte, contacteren wij onmiddellijk onze dierenarts.  Eventuele kosten i.v.m. noodzakelijke tussenkomst van de dierenarts alsook noodzakelijke medicatie, zullen door de eigenaar moeten betaald worden.

- Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen en de eigenaar of contactpersoon zijn onbereikbaar, beslist de dierenarts wat er moet gebeuren.


 Aansprakelijkheid

- Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het gastdier, tenzij er sprake zou zijn van nalatigheid van het kattenhotel.Bij het boeken van een verblijf voor uw viervoeter gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.